Zakończyliśmy projekt „Detektyw-artysta w akcji”!

Zakończyliśmy projekt “Detektyw-artysta w akcji”!

We wtorek 23 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach odbyło się podsumowanie trwającego od czerwca i realizowanego w murach MOK-u projektu – „Detektyw-artysta w akcji”. Po pięciu miesiącach warsztatów, podczas których młodzież słuchała, rozmawiała, malowała i tworzyła grafiki, przyszedł czas na prezentację powstałych w tym czasie prac plastycznych oraz broszurki, w której zebraliśmy wszystkie najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce podczas trwania projektu. Było twórczo, kreatywnie i wesoło, a wszyscy uczestnicy zakończyli nasze detektywistyczne działania z nowymi, ciekawymi doświadczeniami.

Projekt realizowaliśmy we współpracy z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach, który sfinansował nasze działania w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – Bardzo Młoda Kultura. Dzięki temu przeprowadziliśmy sześć warsztatów, podzielonych na dwa etapy – ten przed wakacjami dotyczył zajęć dziennikarskich i historycznych, a po wakacjach na kolejnych trzech spotkaniach poświęciliśmy się twórczej pracy z zakresu malarstwa, fotografii i grafiki warsztatowej. W zajęcia udział wzięli uczniowie gimnazjum oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach. Wszystkim działaniom zaplanowanym w projekcie towarzyszył główny cel – spojrzenie na historię miasta z bliska, z perspektywy bacznego obserwatora „detektywa”, który poddaje swoje otoczenie twórczej interpretacji. Podczas warsztatów pojawiła się okazja do rozmowy z mieszkańcami miasta, którzy tutaj pracują i udzielają się aktywnie na rzecz Wojkowic. Młodzież przeprowadzała wywiady, dyskutowała i wyciągała wnioski z zebranych informacji. Efekty ich pracy można było podziwiać na wystawie podsumowującej „Detektywa-artystę w akcji”, na której znalazły się grafiki wykonane w technice linorytu oraz obrazy powstałe podczas zajęć malarskich. Każda praca była próbą twórczego podejścia do miasta, jego historii, własnych wspomnień i refleksji.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia projektu – prowadzącym warsztaty, uczestnikom, zaproszonym gościom i wszystkim, którzy nas wspierali i dopingowali. Mamy nadzieję, że projekt będzie w przyszłości kontynuowany i będzie inspiracją do przeprowadzania lekcji o mieście, a także zachęcania młodych ludzi do interesowania się własnym otoczeniem i jego historią.

Magdalena Pasternak

By | 2018-10-24T13:13:21+00:00 Październik 24th, 2018|