O nas - MOK

Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach – zajęcia / koncerty / spektakle

O nas

W oparciu o zadania statutowe, jakie wyznaczyliśmy na początku swej drogi i doświadczenia, o które jesteśmy bogatsi – zwerbalizowaliśmy misję Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach.

Misja: Celem MOK jest ciągłe podnoszenie jakości oferty kulturalnej, jej form i zasięgu, aby docelowo zwiększyć udział społeczności lokalnej w życiu społeczno-kulturalnym miasta, a także osiągnąć optymalną jej integrację. Nasze priorytety: aktywizacja, społeczna partycypacja, integracja, dialog, patriotyzm oparty na ciągłości tradycji i rozwój.

Nasze wartości: otwartość, szacunek, tolerancja, wrażliwość i empatia.

Formy realizacji: propagowanie pożądanych społecznie zasad i wartości, pedagogiczny wymiar dyskursu, stymulacja aspiracji i ambicji, kultywowanie tradycji lokalnych i regionalnych, wspieranie i rozwój zdolności twórczych, upowszechnianie wiedzy, kreowanie zainteresowań kulturą i sztuką.

Do głównych zadań Ośrodka należy

  • Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
  • Organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, wystaw artystycznych i projekcji filmów;
  • Organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych;
  • Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
  • Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego mieszkańców w różnorodnych formach działalności kulturalno-rozrywkowej;
  • Prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań;
  • Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych;
  • Promocja kultury Miasta Wojkowice i lokalnych twórców kultury;
  • Upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej.