Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach – zajęcia / koncerty / spektakle

Nabór na zajęcia 2023/2024

UWAGA! Formularz wypełnia pełnoletni uczestnik zajęć lub rodzic/opiekun prawny

W przypadku zapisywania dwójki lub większej ilości uczestników - należy ponownie wypełnić formularz

W tym sezonie po raz pierwszy stworzymy umowy z każdym pełnoletnim uczestnikiem zajęć lub rodzicem/opiekunem prawnym. Umowy będą podpisywane ręcznie, wypełnione podanymi przez państwa danymi. Wzór umowy do wglądu jest dostępny w linku poniżej oraz w zakładce "do pobrania".

Część I - dane osoby wypełniającej formularz

Część II - zgłoszenie uczestnika

Część III - dokumenty