VII Festiwal Wokalny “Mikrofon MOK i Ty” – kolejność występów

VII Festiwal Wokalny “Mikrofon MOK i Ty” – kolejność występów

Przedstawiamy listę kolejności występów podczas VII Festiwalu Wokalnego “Mikrofon MOK i Ty” (27-28.11.2018)

KATEGORIA I

KATEGORIA II

KATEGORIA III

KATEGORIA IV

KATEGORIA V

By | 2018-11-27T08:25:25+02:00 Listopad 21st, 2018|