Kasa 2019-07-11T09:10:05+02:00

Kasa

Poniedziałek

8.00 – 13.00

Wtorek

8.00 – 13.00

Środa

8.00 – 13.00

Czwartek

8.00-13.00

Piątek

8.00-13.00

SPECJALISTA ds. KADROWO-KASOWYCH

mgr Danuta Hyplak

tel. 32 769-64-82 wew. 23

e-mail: danuta.hyplak@mokwojkowice.pl

Opłat można również dokonywać przelewem na konto:

ING O/BN  48 1050 1227 1000 0023 5343 6203

Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach

ul. Jaworznik 6

42-580 Wojkowice