Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach – zajęcia / koncerty / spektakle

Formularz zgłoszeniowy na zajęcia w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach – sezon kulturalny 2022/2023

UWAGA! Formularz wypełnia pełnoletni uczestnik zajęć lub rodzic/opiekun prawny

W przypadku zapisywania dwójki lub większej ilości uczestników - należy ponownie wypełnić formularz

Część I - dane osoby wypełniającej formularz

Część II - zgłoszenie uczestnika

Część III - dokumenty