Finał IX Diecezjalnego Konkursu Literackiego i Fotograficznego

Finał IX Diecezjalnego Konkursu Literackiego i Fotograficznego

Finał IX Diecezjalnego Konkursu Literackiego i Fotograficznego, w tym roku zatytułowanego ”Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, odbył się 15.05.2018r. w Miejskim Ośrodki Kultury w Wojkowicach. Na uroczystość przybyli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ich opiekunowie  oraz goście, którzy swoim autorytetem wspierają tę inicjatywę.

Organizatorami IX edycji konkursu byli: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.

Honorowym patronatem konkurs objęli: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Grzegorz Kaszak, p. Arkadiusz Watoła Starosta Będziński, p. Tomasz Szczerba Burmistrz Miasta Wojkowice, p. Mirosława Kolwas – Soczyńska – Dyrektor  Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było wykonanie pracy na wskazany przez organizatorów temat. Praca mogła mieć formę: literacką (proza, poezja), fotograficzną  lub fotoreportażu (forma prezentacji multimedialnej lub filmu). Na konkurs nadesłało  65 prac: 11 w kategorii literackiej i multimedialnej oraz 54 w kategorii fotograficznej.

Komisja, która obradowała w składzie:
ksiądz dr Michał Borda – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, p. Janina Lazur – Diecezjalny Doradca Metodyczny Religii, ks. Tomasz Zmarzły – redaktor edycji sosnowieckiej tygodnika „Niedziela”, p. Wojciech Borkowski – fotograf, przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach.

W kategorii „literackiej” poezja, proza, reportaż i multimedia przyznano następujące nagrody:

I miejsce: Magdalena Trzaska z Zespołu Szkół w Wolbromiu.

II miejsce: Adam Żmija ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Sosnowcu.

Wyróżnienie: Marcin Kubański z Zespołu Szkół nr 3 w Olkuszu, Patryk Chmura i Kamila Pilch z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu.

W kategorii „fotografia” przyznano następujące nagrody:

I miejsce: Emilia Łukasik ze Szkoły Podstawowej w Siemoni.

II miejsce: Elżbieta Bilska z CKZiU w Sosnowcu.

III miejsce: Szkolne Koło Caritas ze Szkoły Podstawowej w Rogoźniku.

Wyróżnienie: Wojciech Wosik z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Jaworznie, Aleksandra Gładysz ze Szkoły Podstawowej w Rogoźniku oraz Patrycja Kozina z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach.

Dziękujemy sponsorom, bez których nie byłoby cennych i wspaniałych nagród. Nagrody oprócz organizatorów nagrody sponsorowali: p. Tomasz Szczerba – Burmistrz Miasta Wojkowice, Rada Miasta Wojkowice, p. Arkadiusz Watoła – Starost Będziński, ks. dr Michał Borda – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ks. prałat Ryszard Adrjanek – proboszcz parafii pw. św. Antoniego Wojkowicach, ks. kan. Jarosław Wolski – proboszcz parafii pw. św. Stanisława B.M. w Czeladzi, ks. Krzysztof Majcherczyk – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Wojkowicach – Żychcicach, ks. kan. Janusz Grela – Dziekan Dekanatu Czeladzkiego, Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego” w Wojkowicach.

Szczególnie gorąco dziękujemy Gościom, którzy zaszczycili swoją obecnością Finał Konkursu. A byli to:
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Grzegorz Kaszak,

 1. Waldemar Andzel – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. dr Michał Borda – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu,
 3. Dorota Kowalik – Radna Powiatu Będzińskiego, Przewodnicząca Komisji Oświaty i Rozwoju Społecznego.
 4. Zofia Gajdzik – Radna Powiatu Będzińskiego,
 5. Krzysztof Majcherczyk – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Wojkowicach – Żychcicach,
 6. Janusz Grela – Dziekan Dekanatu Czeladzkiego,
 7. kan. Jarosław Wolski – Proboszcz parafii pw. św. Wojciecha B.M. w Czeladzi,
  p. Janina Lazur – Diecezjalny Doradca Metodyczny Religii,
 8. Anna Augustyńska – Czerwińska – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach,
 9. Barbara Pawlak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach.

Dziękujemy za oprawę muzyczną uroczystości j Orkiestrze Dętej „Allegretto” działającej przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku, kapelmistrzowi Krzysztofowi Zającowi, opiekunowi – pani wicedyrektor Justynie Lach oraz Panu Adamowi Świątkowi – dyrektorowi szkoły.

Zwycięzcom i nagrodzonym gratulujemy. Wszystkim życzymy dalszych sukcesów a na kolejną edycję konkursu fotograficznego zapraszamy już w listopadzie!

tekst: Justyna Pitas

zdjęcia: Patrycja Kozina, Paulina Korza, Patrycja Pezda

By | 2018-05-16T07:42:37+00:00 Maj 16th, 2018|