Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

Spektakl dla dzieci – Czerwony Kapturek

Z przyczyn niezależnych od nas jesteśmy zmuszeni zmienić repertuar – Spektakl dla Dzieci „Jaś i Małgosia” na „Czerwony Kapturek”. Wszystkie bilety zakupione na terminy 22.03.2020 oraz 17.05.2020 zachowują ważność. Jednocześnie informujemy, że jesteśmy zobowiązani dostosować się do obostrzeń dotyczących organizacji imprez dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce w celu zapewnienia jak najbezpieczniejszych warunków dla wszystkich uczestników imprezy, pracowników oraz artystów. Z tego względu przedstawiamy skróconą instrukcję dla wszystkich gości podczas Spektaklu dla dzieci „Czerwony Kapturek”, który odbędzie się 20.09.2020r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach.

 1. Uczestnicy imprezy w miarę możliwości będą wpuszczani na teren Miejskiego Ośrodka Kultury w kilku/kilkunastoosobowych grupach, tak aby uniknąć kolejek.
 2. Obowiązkowe maseczki/przyłbice u wszystkich uczestników imprezy.
 3. Obowiązkowa dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren Miejskiego Ośrodka Kultury.
 4. Złożenie przez uczestników imprezy obowiązkowego pisemnego oświadczenia według swojej najlepszej wiedzy, że nie jest osobą zakażoną oraz nie przybywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie oświadczenia w domu. Każdy uczestnik musi mieć osobne oświadczenie. W przypadku niepełnoletnich – oświadczenie wypełnia rodzic/opiekun.

 

Oświadczenie uczestnik pełnoletnihttps://www.mokwojkowice.pl/wp-content/uploads/2020/09/O%C5%9AWIADCZENIE-UCZESTNIK-COVID-PE%C5%81NOLETNI.pdf

Oświadczenie uczestnik niepełnoletnihttps://www.mokwojkowice.pl/wp-content/uploads/2020/09/O%C5%9AWIADCZENIE-UCZESTNIK-COVID-NIEPE%C5%81NOLETNI-CZERWONY-KAPTUREK.pdf

 

 1. Udostępnienie połowy liczby miejsc. Rzędy będą zajmowane naprzemiennie z zachowaniem jednego wolnego miejsca między uczestnikami. Z tego powodu zgodnie z naszym regulaminem sprzedaży biletów musieliśmy rozdzielić każdy rząd na dwa osobne rzędy. Spowodowało to przesunięcie miejsc, co jest widoczne na nowym układzie sali dostępnym poniżej. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między uczestnikami nie dotyczy:
  • osoby, która uczestniczy w imprezie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
  • uczestnika, który jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie
  • osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących
 1. Zachowanie dystansu społecznego – 1,5m na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury.

 

Nowy układ miejsc na sali

 

 

Kup bilet

 

 

Skip to content