Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach – zajęcia / koncerty / spektakle

Dostawa sprzętu i oprogramowania – Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu grantowego pn. Kultura jako źródło rezyliencji14 społeczności lokalnej w Gminie Wojkowice; WPM.271.15.2022 

Ogłoszenie i dokumenty – https://wojkowice.bip.net.pl/?a=4892

Numer sprawy:
WPM.271.15.2022

Data założenia:
2022-03-28

Temat:
Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu grantowego pn. Kultura jako źródło rezyliencji społeczności lokalnej w Gminie Wojkowice

Uwagi:

Termin składania ofert: 06 kwietnia 2022r. godzina 10:00

ID postępowania: 7ec1a4cd-165f-4cec-9970-969b1fa682bc