Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

Miejskie eliminacje do konkursu recytatorskiego Mały OKR już w marcu 

Jan Brzechwa i Małgorzata Wojciechowicz oraz J.K. Rowling, to pisarze, najczęściej wybierani przez uczestników ubiegłorocznej edycji konkursu Mały OKR. W tym roku, uczestnicy również mają pełną dowolność w wyborze repertuaru. Należy jednak pamiętać, że jury ocenia nie tylko wartości artystyczne samego utworu ale i dostosowanie go do umiejętności i wieku uczestnika. Nie mniej ważna będzie oczywiście kultura słowa, emisja i ekspresja składające się na ogólny wyraz artystyczny. Wszystkich adeptów sztuki recytacji Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach już dziś zaprasza na pierwszy etap konkursu – eliminacje miejskie, które odbędą się 15 marca 2018 o godzinie 10:00.

Mały OKR, to cykliczny konkurs organizowany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, adresowanym do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Laureaci eliminacji miejskich będą reprezentować swoje miasto w przesłuchaniach na szczeblu regionalnym, odbywającym się w dniach od 9 do 11 kwietnia w Teatrze „Kortez” w Katowicach.

Eliminacje miejskie odbędą się w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach 15 marca od godz. 10:00. Adepci sztuki deklamacji wystąpią w trzech kategoriach wiekowych:

  • klasy 0 – III szkoły podstawowej (recytacja – poezja)
  • klasy IV – VI szkoły podstawowej (recytacja, „wywiedzione ze słowa”,)
  • klasy VII szkoły podstawowej i gimnazjaliści (recytacja, „wywiedzione ze słowa”, „poezja śpiewana”)

Warunkiem przystąpienia do zmagań konkursowych jest dostarczenie do MOK-u karty uczestnictwa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca (pocztą, faxem, e-mailem bądź osobiście).

Regulamin zawierający szczegółowe informacje dotyczące eliminacji dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach.

Serdecznie zapraszamy!

Sylwia Łukasik

 

Regulamin

Karta zgłoszenia

Kolejność występów – kategoria I

Kolejność występów – kategoria II

Kolejność występów – kategoria III